U i t h e t m a n i f e s t v a n d e O B E R I U :

Wij breiden de betekenis van het object, 
het woord en de handeling uit!
Wij zijn de dichters van een nieuwe wereldbeschouwing en 
van een nieuwe kunst!
Wij zijn mensen die tot op het merg reëel en concreet zijn!

KUNST IS GEEN KAST!
Publiek!
U beweert dat onze onderwerpen niet reëel en niet logisch zijn? Maar wie heeft gezegd dat de logica van het dagelijks leven noodzakelijk is voor de kunst? U wilt die gewone logische wetmatigheden vinden die u in het leven van alledag meent te zien. Maar hier vindt u dit niet? Waarom niet? Omdat voorwerp en fenomeen, zodra ze uit het leven naar het toneel worden overgebracht, hun alledaagse wetmatigheid verliezen en een andere krijgen: die van het theater.Ons advies

Als u bij ons komt, vergeet dan alles 
wat u in alle andere theaters gewend bent 
te zien!!!!!!!!!!