Op donderdag 17 en vrijdag 18 februari 2011 
trad het Slavisch Toneel van onze opleiding opnieuw op met een (moderne) reconstructie van de (absurdistische) 
OBERIU-voorstelling van 12 januari 1928, 
in het Universiteitstheater in de Doelenstraat 16.

Er waren drie voorstellingen,

 17 februari 2011 –  20.00 uur
 18 februari 2011 – 14.00 uur
 18 februari 2011 –  20.00 uur      

De Voorstelling werd gemaakt door studenten en oud-studenten 
in het NederlandsPROGRAMMA

1. Over de OBERIU (Jenny Stelleman)

2. De OBERIU over poëzie* (Thomas de Ridder)

3. Voordracht van gedichten van de OBERIU

•  D. Charms  Из дома вышел человек / Een man verliet een keer zijn huis*
    (Thomas Keijser)
•  D. Charms  Хлебникову/ Voor Chlebnikov (vert. Jacqueline Korevaar)
    (Jacqueline Korevaar)
•  D. Charms A. A. Введенскому / Aan A. A. Vvedenskij (vert. Jacqueline Korevaar)
    Jacqueline Korevaar
•  D. Charms Лиса и петух / De vos en de haan*  (Olwin Schrauwen)
•  D. Charms  В трамвае / In de tram* (Jonne Seriese)
•  D. Charms Летят по небy шарики / Ballonnen vliegen door de lucht*
    Aleksander Woudt
•  D. Charms Подруга / De vriendin* (Aleksander Woudt)
•  N. Olejnikov Послание артистке одного из театров / Brief aan een theateractrice
    (vert. Philip Westbroek) (Olwin Schrauwen)
•  N. Olejnikov Муха / De Vlieg  (vert. Anna-Alexandra Marhold en Thomas Keijser) 
    (Anna-Alexandra Marhold en Thomas Keijser)
•  N. Olejnikov  Чарльз Дарвин /  Charles Darwin  (Eng. vert. Eugene Ostashevksy)
    (Anna-Alexandra Marhold)
•  K. Vaginov Нарцисс / Narcissus (vert. Jonne Seriese) (Jonne Seriese)
•  K. Vaginov  Музыка / Muziek (vert. Thomas de Ridder)  (Thomas de Ridder)
•  A. Vvedenskij Ta-ra-ra (vert. Thomas de Ridder) Matroos/Thomas de Ridder
•  A. Vvedenskij Рвётся ночью ветер в окнo / De wind schuurt ‘s nachts tegen het raam
     (vert. Anna-Alexandra Marhold) (Anna-Alexandra Marhold)
•  N. Zabolockij Прощание с друзьями / Afscheid van vrienden

Muziek:  Sara Crombach
Decor:  Magda van Duijkeren

4. De OBERIU over het theater*
    (Thomas de Ridder)

5. Elizaveta Bam**
    Elizaveta Bam -  Jacqueline Korevaar
    Ivan Ivanovič  -  Olwin Schrauwen
    Petr Nikolaevič  -  Jonne Seriese   
    Mamaša -  Sara Crombach
    Papaša  -  Aleksandr Woudt
    Bedelaar   -  Thomas de Ridder
    Dienstmeisje -  Anna-Alexandra Marhold
    Aankondigingen  -  Anna-Alexandra Marhold

    Filmfragmenten -  Eliane Bots
    Muziekfragmenten -  Eric Vloeimans Hyper gate crash
    Muziek / koor -  Sara Crombach (naar Šostakovič)
        
6. De OBERIUover de film* (Thomas de Ridder)

7. Film No. 1 - Мясорубка / De Vleesmolen
Fragment uit:  - Sud’ba čeloveka, The Fate of Man (S. Bondarchuk)   
Bewerking film  - Eliane Bots
Muziek  - Galina Ustvolskaja, pianosonata 5, deel 1 en 2
uitgevoerd  door  - Sara Crombach

    Productie en regie -  Jenny Stelleman   
    Affiche / programma -  Eveline Citron
    Geluidstechniek -  Wouter Snel
    Techniek  -  Wouter  Helmond, Henk Danner

Met dank aan:   Magda van Duijkeren, Ellen Bojanić, Anja Dalecki, Aart de Wit, Henk Danner en de derdejaarsstudenten voor de catering,  het Universiteitstheater, de medewerkers van de opleiding Slavische Talen en Culturen.    

* Vertalingen uit: Daniil Charms. Ik zat op het dak. Proza, toneel, gedichten, dagboekaantekeningen, brieven. Vertaald door Margriet Berg, Yolanda Bloemen, Jan Paul Hinrichs en Marja Wiebes. Gekozen door Yolanda Bloemen. Met een nawoord van Jan Paul Hinrichs. 1999. Uitg. Atlas. Amsterdam/Antwerpen.
**Uit: Charms, Vvedenski, Kazakov, Bam en ander proza.  Uit het Russisch vertaald en van een nawoord voorzien door Charles B. Timmer. 1978. Uitg. G.A. van Oorschot. Amsterdam.

U i t h e t m a n i f e s t v a n d e O B E R I U :

Wij breiden de betekenis van het object, 
het woord en de handeling uit!
Wij zijn de dichters van een nieuwe wereldbeschouwing en 
van een nieuwe kunst!
Wij zijn mensen die tot op het merg reëel en concreet zijn!

KUNST IS GEEN KAST!
Publiek!
U beweert dat onze onderwerpen niet reëel en niet logisch zijn? Maar wie heeft gezegd dat de logica van het dagelijks leven noodzakelijk is voor de kunst? U wilt die gewone logische wetmatigheden vinden die u in het leven van alledag meent te zien. Maar hier vindt u dit niet? Waarom niet? Omdat voorwerp en fenomeen, zodra ze uit het leven naar het toneel worden overgebracht, hun alledaagse wetmatigheid verliezen en een andere krijgen: die van het theater.Ons advies

Als u bij ons komt, vergeet dan alles 
wat u in alle andere theaters gewend bent 
te zien!!!!!!!!!!